top of page

דוכן שזירת פרחים 

New Year

צילום : אורי סמג׳ה

עמדת שזירת פרחים אקטיבית 

1,950

על בסיס מקום פנוי *

רשאית להפסיק את המבצע בכל זמן HAVA *

המבצע תכף עד חודש מרץ 2019 *

השירות ניתן באזור מרכז הארץ - אחרת בתשלום נוסף *

עמדת השזירה עד 300 אורחים *

עיצוב כולל הכל עד 24 שולחנות אירוח *

מינימום 28 תאריכים פנויים *

עמדת שזירת פרחים + זר כלה + קישוט לרכב 

2,299 

עיצוב אירוע כולל הכל (!) רק 

4,990

bottom of page