אורטל & ישראל

מוזמנים: 400

צילום: גוונים סטודיו

מקום: לימון אירועים